ВАЖНО!!!!!!!
ОБЩИНА СТАМБОЛИЙСКИ ИМА НОВ ОФИЦИАЛЕН САЙТ!!!!

ВРЪЗКА КЪМ НОВИЯ САЙТ:

http://www.stamb.info

Читалища

ЧИТАЛИЩА

Основни културни центрове в община Стамболийски са читалищата. Те са многофункционални културни средища, чиито цели са:

Ø  Развитие и утвърждаване на духовни и културни ценности

Ø  Институционално укрепване като местни общностни центрове с културно-просветни , информационни , социални и граждански функции

Ø  Поддържане на традиционните читалищни дейности и фолклора, и осигуряване на тяхната приeмственост от следващите поколения

Ø  Повишаване ролята на читалищата за социална и културна интеграция на различни групи от общността

Ø  Превръщане на читалищата в общодостъпни центрове за библиотечно и информационно осигуряване на  населението чрез ускорено навлизане в дейността им на съвременните информационни технологии.

Ø  Разширяване на възможностите за осигуряване на продължаващо образование, личностна реализация и нови нива на компетентност

Ø  Засилване ролята на читалищата при формиране на активно европейско гражданство

Списък на Читалищата, които функционират на територията на община Стамболийски

 

1.    НЧ “Никола Йонков Вапцаров - 1924”– гр. Стамболийски

2.    НЧ “Просвета 1927”, с. Йоаким Груево

3.    НЧ”Любен Каравелов 1897” – с. Куртово Конаре

4.    НЧ” Св. Св. Кирил и Методий ” – с. Ново село

5.    НЧ” Иван Царев 1906” – с. Триводици

 
girl porn video